Privacy Policy

PRIGGO.NL Bescherming Persoonsgevens

Iedere keer wanneer jij iets bij ons bestelt, blijft dat tussen ons. We begrijpen maar al te goed dat jij je persoonsgegevens graag echt prive wilt houden. Hier vind je dan ook onze officiele verklaring hoe serieus wij hier mee omgaan. 

Privacy- en cookiestatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik
PRIGGO verzamelt uitsluitend uw NAW- gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. We verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer, (iv)  het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan PRIGGO groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen PRIGGO, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van PRIGGO en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en PRIGGO bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van PRIGGO kunt u bellen met +31(0)248454923 of een e-mail sturen naar info@priggo.nl

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan PRIGGO gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar PRIGGO mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

PRIGGO gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel of andere commerciële doeleinden!

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel PRIGGO als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie het cookie plaatst (PRIGGO of een derde partij met een link naar de website van de derde partij) (iii) het doel van het betreffende cookie en (iv) de bewaartermijn. Op onze website (onder cookies & banners) vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op PRIGGO.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.priggo.nl/mijnpriggo.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met PRIGGO, afdeling Klantenservice, Stenograaf 1, 6921EX Duiven of een e-mail sturen naar info@priggo.nl